Izolacje Kraków

Pianka czy wełna do ocieplenia poddasza?

Szacuje się, że przez dach ucieka od kilkunastu do 25% ciepła. Stropy i pokrycia dachowe to elementy, które są najbardziej narażone na straty ciepła. Generuje to znaczne koszty w ciągu roku.

Prawidłowa wykonana izolacja warstwy dachowej i płyty stropowej jest niezbędna, aby ocieplenie budynku było skuteczne. Wełna mineralna jest powszechnie stosowana, ale czy jest to najlepszy wybór? W artykule omówimy ocieplenie poddasza pianką poliuretanową oraz ocieplenie poddasza wełną mineralną. Z artykułu dowiesz się, który materiał izolacyjny będzie lepszym wyborem dla Twojego domu.

Jak produkuje się materiały termoizolacyjne?

Wełna mineralna, jak i pianka poliuretanowa są materiałami budowlanymi, które muszą posiadać niezbędne atesty, aby mogły zostać dopuszczone do sprzedaży i stosowania jako termoizolacja. Składy tych materiałów są powszechnie znane i różnią się niektórymi domieszkami.

Skład wełny mineralnej

Wełna mineralna składa się ze sztucznych włókien mineralnych, które w trakcie produkcji są modyfikowane chemicznie. Powstają one ze stłuczki szklanej i piasku kwarcowego. Wełna skalna powstaje z bazaltu, jednak obecnie jest rzadziej stosowana jako materiał do izolacji dachów. W składzie wełny mineralnej znajdują się zazwyczaj żywice i polimery. Rozgrzane surowce tworzą płynną masę, która jest następnie przetwarzana za pomocą specjalnych tarcz, które tworzą włókna. Powstałe włókna spryskuje się żywicą i dodaje polimery. Z tak powstałych włókien tworzy się otuliny.

Skład pianki poliuretanowej (PUR)

Pianka poliuretanowa jest produktem mieszania dwóch substancji. Pierwszym składnikiem jest poliol, czyli żywica, natomiast drugim izocyjanian, czyli utwardzacz. Piana tworzy się bezpośrednio poprzez proces natrysku. Oba składniki aż do momentu wylotu z pistoletu są od siebie całkowicie odseparowane.

Poliol i izocyjanian reagują ze sobą zaraz po opuszczeniu dyszy pistoletu natryskowego. Następuje szybkie spęcznienie i powstaje stała struktura pianki. Proces jest tak szybki, że ludzkie oko nie dostrzega formy płynnej, tylko ciało stałe opuszczające dyszę pistoletu.

Montaż wełny mineralnej i aplikacja pianki poliuretanowej

Obie metody wykonywania izolacji mogą wykonywać tylko specjaliści, którzy zostali dokładnie przeszkoleni. Wełna mineralna podczas montażu wytwarza dużo pyłu, który jest szczególnie niebezpieczny dla Twoich dróg oddechowych. Dlatego wszelkie prace związane z montażem wełny wykonuje się przy założeniu specjalnej maski.

Pianka jest znacznie bardziej niebezpieczna, dlatego podczas jej nakładania stosuje się specjalne kombinezony ochronne.

Po jakim czasie można wejść do pomieszczenia ocieplonego pianką PUR?

Jeżeli zdecydowałeś się na ocieplenie poddasza pianką poliuretanową, to po procesie nakładania pianki bezpiecznym okresem, przez który nie powinieneś przebywać w tym pomieszczeniu to przynajmniej 24 godziny a najlepiej 2 doby (48 godzin).

Parametry izolacyjne wełny mineralnej i pianki

Pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa ma znacznie niższą przewodność cieplną, natomiast pianka otwartokomórkowa jest stosowana do izolacji płyt stropowych i dachów. W tym przypadku parametry termoizolacyjne pianki i wełny są podobne.

Parametry termoizolacyjne wełny mineralnej

Współczynnik λ (współczynnik przewodzenia ciepła) dla wełny mineralnej znajduje się w granicach 0,031-0,042 W/(m*K). Niski poziom wilgotności także nie jest bez znaczenia, ponieważ aby zachować współczynnik przenikania ciepła na odpowiednim poziomie wełna nie może nasiąknąć.

Parametry termoizolacyjne pianki poliuretanowej

Pianka poliuretanowa bardzo szczelnie wypełnia całą przestrzeń, co zapobiega powstawaniu mostków termicznych. Dla pianki poliuretanowej otwartokomórkowej współczynnik przenikania ciepła λ znajduje się w granicach 0,035-0,038 W/(m*K). Parametr ten jest bliższy dolnej granicy w przypadku wyeliminowania mostków termicznych. My stosujemy piankę zamkniętokomórkową o współczynniku przewodzenia λ mieszczącym się w zakresie 0,020 – 0,022 W/(m*K). W zależności od potrzeb natryskujemy też pianką o wyższym współczynniku lambda.

Piankę należy aplikować w warunkach umożliwiających wentylację. Błędem jest także nakładanie pianki podczas upałów lub zwiększonej wilgotności powietrza, ponieważ takie warunki obniżają parametry termoizolacyjne.

Pianka poliuretanowa oraz wełna mineralna są materiałami paroprzepuszczalnymi. Dzięki temu izolacja uchroni budynek przed gromadzeniem się wilgoci na powierzchni ścian. Na tej płaszczyźnie zdecydowanie wygrywa pianka poliuretanowa, ponieważ nie tylko przepuszcza wilgoć, ale także nie nasiąka wodą, dzięki czemu nie traci swoich właściwości termoizolacyjnych. Ta cecha sprawia, że pianka jest chętniej wybierana przez świadomego inwestora.

Parametry termiczne i właściwości montażowe

Montaż ma ogromny wpływ na parametry cieplne wełny mineralnej. Zawsze montuje się ją w dwóch warstwach. Pierwszą warstwę układa się między krokwiami, przy czym grubość warstwy wełny zależy od grubości krokwi.

Druga warstwa wełny układana jest pod krokwiami. Co jest powodem takiej metody? Krokwie stanowią newralgiczny element, na którym powstają liczne mostki termiczne, a montaż dwuwarstwowy powinien wyeliminować problem.

Nanoszenie pianki PUR odbywa się poprzez natrysk. Specjalne agregaty są wykorzystywane w przypadku ocieplania dużych powierzchni. Izolacje natryskowe pianą PUR nakłada się pomiędzy krokwiami, tworząc jednolitą warstwę ocieplenia. Pozostawienie pewnego marginesu na pęcznienie ma kluczowe znaczenie w przypadku pianki poliuretanowej. Wypełnia ona niemal każdą przestrzeń, eliminując tym samym mostki termiczne. O ile wełna mineralna dość dobrze przylega do krokwi, o tyle pianka przykleja się do nich na stałe. Co ważne w przypadku pianki poliuretanowej, należy zastosować specjalną siatkę na membranie, aby stworzyć niewielką dylatację.

Pianka jest zwykle najlepszym wyborem dla dachów o bardzo skomplikowanej konstrukcji, z licznymi skosami.

Warto dobrać materiał izolacyjny do parametrów dachu

Powyższe parametry oraz właściwości pianki poliuretanowej i wełny mineralnej jednoznacznie wskazują, że pianka i wełna są doskonałymi materiałami termoizolacyjnymi.

Należy podkreślić, że pianka i wełna są w pełni paroprzepuszczalne. Trwałość tych materiałów jest niemal identyczna i będą one skutecznie spełniać swoje zadanie przez kilkadziesiąt lat.

Każda analiza powinna być wykonana indywidualnie, ponieważ jest to klucz do wyboru pomiędzy pianką poliuretanową a wełną mineralną. Należy porównać oczekiwania, możliwości i parametry techniczne dachu.

Pianka poliuretanowa lepiej sprawdza się w przypadku dachów o skomplikowanej i zróżnicowanej geometrii, a także dachów z wysokimi krokwiami. Skuteczniej wypełnia wszystkie przestrzenie i eliminuje mostki termiczne, które mają tendencję do tworzenia się wokół krokwi.

Dachy o prostszej geometrii, płaskie lub z jednym skosem i niskimi krokwiami można ocieplić wełną, osiągając podobne parametry jak pianka. Montaż jest łatwiejszy i nie wymaga użycia specjalistycznego sprzętu, poza odpowiednimi zabezpieczeniami.