Izolacje Kraków

Na czym polega hydroizolacja domu?

Wilgoć stanowi zagrożenie zarówno dla konstrukcji budowy domu jak i zdrowia osób przebywających w nim. Cząsteczki wody, które wnikają w materiały budowlane, obniżają ich jakość i tym samym mogą doprowadzić do ubytku w konstrukcji. Może także przyczyniać się do powstawania pleśni i grzybów, które znacząco wpływają na stan zdrowia mieszkańców. Woda nie jest jedynym zagrożeniem powierzchni niezabezpieczonych hydroizolacją. Przenoszone z nią substancje i związki chemiczne mogą mieć destrukcyjny wpływ na fundamenty i wnętrza domu.

wodoodporność

Znając te zagrożenia, warto zastanowić się nad zabezpieczeniem budynku przed wodą i uniknięciem wyżej wymienionych konsekwencji. Przybliżę Ci zatem pojęcie hydroizolacji, które może być świetnym rozwiązaniem dla Twojego domu!

Co to jest hydroizolacja?

Hydroizolacja jest to proces mający za zadanie zabezpieczyć daną powierzchnię przed wilgocią i jej negatywnymi skutkami. Wysoki poziom wody gruntowej może spowodować zalanie piwnicy natomiast przenikanie wilgoci w ściany budynku, skutkuje pojawieniem się pleśni i rozwoju grzybów.

Wykonanie hydroizolacji fundamentów polega na zastosowaniu powłok ochronnych, które będą stanowiły barierę przed dostępem wilgoci i wody. Materiał użyty w hydroizolacji nie jest jedynym czynnikiem, który ma wpływ na jej skuteczność. Należy także zwrócić uwagę na:

  • prawidłowe określenie obciążenia wilgoci danego budynku oraz na jego podstawie dobranie odpowiedniego typu izolacji — izolacja przeciwwodna lub przeciwwilgociowa,
  • występujące różnice między poziomem terenu — stan podłoża oraz jego kształt,
  • możliwości techniczne wykonania konstrukcji i uszczelnienia detali.

Izolację przeciwwilgociową bądź izolację przeciwwodną powinno zastosować się w pomieszczeniach położonych na poziomie lub poniżej poziomu gruntu. Zabezpieczenie budynku w tych przestrzeniach jest najistotniejsze z uwagi na zwiększone ryzyko kontaktu z wodą gruntową. Woda opadowa oraz woda gruntowa w kontakcie z powierzchnią niezabezpieczoną może spowodować uszkodzenia mechaniczne konstrukcji budynku.

Innymi rodzajami pomieszczeń, w których najczęściej wybierane jest użycie hydroizolacji to łazienki, kuchnie i pozostałe, które narażone są na nadmierne występowanie wilgoci.

Materiały hydroizolacyjne

Materiały wykorzystywane do hydroizolacji powinny zapewnić dobrą izolację przeciwwilgociową oraz trwałość, dzięki której powierzchnia będzie chroniona przez długie lata. Do zabezpieczenia budynku można użyć różnych materiałów izolacyjnych. Wybór należy podjąć na podstawie swoich indywidualnych potrzeb. Należy jednak zwrócić uwagę na takie cechy jak kształt, typ, lokalizację, stopień obciążenia wilgocią zabezpieczenia budynku i wiele innych.

Materiały hydroizolacyjne możemy podzielić na:

  • Bitumiczne — stanowią mieszankę kruszyw, lepiszcza (asfaltu) i wypełniaczy. Mogą zawierać również rolowe materiały bitumiczne, tzw. papy. Masy te charakteryzują się dużą elastycznością, wysoką przyczepnością do podłoża, odpornością na kruszenie, szybkim utwardzaniem, łatwością użycia, a także odpornością na warunki atmosferyczne. Najczęściej wykorzystywane są do wykonania izolacji poziomej. Popularnym rozwiązaniem w tej grupie materiałów jest wykorzystanie papy termozgrzewalnej. Masy te klejone są przez roztopienie bitumu, który znajduje się na spodzie papy. Zapewnia to trwałe połączenie elementów izolacji i trwałość wykonania. Papy termozgrzewalne mają lepsze właściwości od tych tradycyjnych i nie wymagają poprawek przez długi okres czasu. materiał bitumiczny
  • Mineralne — bentonity i mikrozaprawy. Ich cechą wspólną jest spoiwo cementowe. Do mieszanki dodaje się również wypełniacze i inne dodatki. Materiały te odznaczają się dużą elastycznością, odpornością na znaczne różnice temperatury, nadają się do wykonywania tak zwanych wanien wodoszczelnych. Najczęściej, wykonywane są hydroizolacje zaprawą cementową. Można je wykorzystać zarówno do izolacji poziomej jak i pionowej. W terenach najbardziej zagrożonych podtopieniami używa się betonu wodoszczelnego w połączeniu z materiałem bitumicznym w celu jak najbardziej efektywnego zabezpieczenia fundamentów. zaprawa cementowa
  • Z tworzyw sztucznych — jest to grupa materiałów o największym zróżnicowaniu. Stosuje się folie, membrany, powłoki żywiczne, folie w płynie (polimerowe dyspersyjne masy uszczelniające), a także materiały z włókna szklanego. Najczęściej wykonanie izolacji materiałem z tej grupy przypada na konstrukcje dachowe. Właściwości tych materiałów są wszechstronne i można dopasować rodzaj materiału do swoich potrzeb. Natomiast należy pamiętać o tym, że membrany z tworzyw sztucznych i kauczuku nie radzą sobie z uszkodzeniami mechanicznymi. Z tego powodu podłoże nie może mieć ostrych krawędzi i nierówności. Często materiały z tej grupy łączone są z innymi, tworząc liczne warstwy izolacji. Poprawia to skuteczność i zwiększa wodoodporność powierzchni. W przypadku folii stosuje się ją do pionowych izolacji fundamentów oraz ścian fundamentowych.

Rodzaje hydroizolacji

Parochronne — izolacje te zabezpieczają powierzchnię przed przenikaniem wody w postaci gazowej. Stosuje się ją w pomieszczeniach, w których wykonuje się czynności generujące wytwarzanie pary wodnej, np. w łazienkach, kuchniach. Warstwy tej izolacji wykonuje się po stronie pomieszczenia o zwiększonym poziomie wilgotności, aby uniknąć zawilgocenia ścian i pozostałych pomieszczeń.

Przeciwwilgociowe — izolacje te chronią powierzchnię przed wodą gruntową oraz wilgocią pochodzącą z opadów atmosferycznych. Stosowane są najczęściej do zabezpieczenia piwnic i jako izolacja fundamentów z uwagi na zwiększone ryzyko podciągania wody w tych obszarach. Zawilgocone ściany przekładają się w przyszłości na jakość życia w danej przestrzeni. Często zauważyć można rozprzestrzeniające się choroby grzybowe, z którymi ciężko wygrać bez dobrej izolacji.

Przeciwwodne — izolacje te zabezpieczają powierzchnie przed wodą wywierającą ciśnienie hydrostatyczne. Stosowane są na gruntach spoistych, ponieważ może w nich zalegać woda, a także na obszarach zagrożonych okresowym podnoszeniem się poziomem wód i ryzykiem powodzi. Wykonanie izolacji z betonu wodoszczelnego wraz z powłoką ochronną jest częstą praktyką w tego rodzaju izolacji. Wody gruntowe mogą negatywnie wpłynąć na izolację i naruszać warstwy ochronne. Kluczowe zatem jest dobranie odpowiedniej ochrony.

Izolacja pionowa a izolacja pozioma

Sposób hydroizolacji fundamentów należy dobrać w oparciu o warunki gruntowo wodne, tj. rodzaj gruntu, poziom wód gruntowych oraz konstrukcję obiektu. W zależności od potrzeb można zdecydować się na izolację pionową, izolację poziomą lub ich kombinacje. Izolację poziomą uznaje się za bardziej istotną, z uwagi na bezpośredni kontakt fundamentów z wodą zawartą w gruntach przepuszczalnych. Izolacja pionowa fundamentów stanowi dopełnienie konstrukcji.

Co to jest izolacja pionowa fundamentów?

Zastosowanie izolacji pionowej polega na wykonaniu powłok ochronnych celem zabezpieczenia ścian fundamentowych i ścian piwnic przed wodą i wilgocią. Najczęściej jako warstwę izolującą pionową wykorzystuje się folię kubełkową, płytę styropianową, a także zyskującą na popularności pianę poliuretanową. Piana PUR jest coraz częściej używana z uwagi na szereg zalet, które posiada. Jest odporna na uszkodzenia mechaniczne, posiada właściwości termoizolacyjne, a także odznacza się małą nasiąkliwością, co czyni ją bardzo atrakcyjnym materiałem w zastosowaniu do izolacji. Celem jest przeciwdziałanie zawilgoceniu ścian fundamentowych.

Co to jest izolacja pozioma fundamentów?

Izolacja pozioma polega na zabezpieczeniu przed podciąganiem wody i przenikaniem wilgoci przez warstwy podłogowe w dalsze obszary budynku. Umiejscawia się ją na wierzchu ław fundamentowych. Zapobiega przed kapilarnym podciąganiem wody, które może spowodować spustoszenie w strukturze konstrukcji domu. Izolacja pozioma ma za zadanie ochronę fundamentów. Często w tym celu stosuje się beton wodoszczelny o klasie wodoszczelności równej bądź większej W8. Hydroizolującą powłokę w postaci, np. papy bądź folii umiejscawia się na ławach fundamentowych, a następnie można przejść do stawiania ściany fundamentowej.

Czy warto zastosować hydroizolację w swoim domu?

Hydroizolacja jest bardzo ważnym elementem w konstrukcji domu. Stanowi dodatkowe zabezpieczenie zwiększające trwałość i jakość obiektu budowlanego.

Występowanie wody jest wszechobecne w środowisku, lecz w przypadku materiałów konstrukcyjnych stanowi zagrożenie i jest składnikiem niepożądanym, który trzeba minimalizować.

Użycie wysokiej jakości materiałów izolacyjnych jest niezbędne jeżeli chcesz cieszyć się funkcjonalnością budynku na długie lata.