Izolacje Kraków

Jakie funkcje pełni izolacja fundamentu?

Nie ma żadnych wątpliwości, że izolacja fundamentów budynku jest zalecana wszystkim właścicielom budynków mieszkalnych i użytkowych. Ale jakie dokładnie funkcje pełni izolacja i jakie korzyści niesie?

Czym jest izolacja fundamentów?

Izolacja fundamentów powinna być wykonana jeszcze podczas początkowych prac budowlanych. Izolacja ta ma na celu zabezpieczenie murów i całego budynku przed zawilgoceniem i utratą ciepła. Izolacja termiczna ścian fundamentowych powinna być montowana przynajmniej 1 metr poniżej poziomu gruntu.

Jak zabezpieczyć i ocieplić ściany fundamentowe?

Rodzaj użytej izolacji uzależniony jest od rodzaju gruntu i poziomu wód gruntowych. Na prawidłowe ocieplenie fundamentów składają się dwa rodzaje izolacji: pozioma i pionowa izolacja fundamentów. Do tego funkcjonuje również podział na izolację przeciwwilgociową oraz przeciwwodną. Izolacja przeciwwilgociowa może być stosowana w przypadku, gdy fundamenty osadzone są w gruncie dobrze przepuszczającym wodę, natomiast izolacja przeciwwodna znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy fundament osadzony jest na gruncie niezbyt przepuszczalnym.

Izolacja pionowa fundamentów

Izolację pionową układa się na powierzchni ścian fundamentowych i powinna sięgać od stóp fundamentowych do wysokości 1 m nad powierzchnię gruntu. Ma ona na celu zatrzymanie wilgoci, wody opadowej lub gruntowej przed wniknięciem w mur. Izolacja powinna ściśle przylegać do ścian fundamentowych. Aby tak było, należy sprawdzić, czy ściany są równe – jeśli nie, konieczne będzie nałożenie na ściany budynku cienką warstwę wyrównawczą z zaprawy cementowej. Natomiast od strony zewnętrznej, izolację należy zabezpieczyć przed różnymi uszkodzeniami mechanicznymi – w tym celu można wykorzystać folię kubełkową albo ocieplenie z płyt styropianowych. Jednak folię także można położyć tylko na gładkim podłożu, tak aby nie zniszczyć jej na wystających ostrych fragmentach. Dostępne są trzy rodzaje pionowej izolacji fundamentów:
  • Aby zabezpieczyć dom przed wodą opadową i naturalną wilgocią gruntu warto zdecydować się na lekką izolację przeciwwilgociową. Ten rodzaj izolacji stosuje się, gdy poziom wody gruntowej znajduje się wyraźnie poniżej fundamentu, a ewentualne okresowe podnoszenie się wód gruntowych tego nie zmieni. Dodatkowo ważne jest, aby budynek stał na gruntach przepuszczalnych, czyli piaskach i żwirach. Lekka izolacja fundamentów wykonywana jest od zewnątrz i zazwyczaj robiona jest z masy bitumicznej. Warto pamiętać, żeby stosować masę bitumiczną, a nie roztwór bitumiczny, gdyż ten roztwór nie nadaje się do wykonywania zasadniczej izolacji, a raczej służy do gruntowania powierzchni przed ułożeniem właściwej izolacji.
  • Średnią izolację przeciwwodną stosuje się jako zabezpieczenie w sytuacji, gdy woda gruntowa znajduje się poniżej fundamentu, ale grunt rodzimy jest nieprzepuszczalny. Średnia izolacja fundamentów może być wykonana z papy (najlepsze będą papy termozgrzewalne), szlamu uszczelniającego (są odpowiednie do wszystkich typów izolacji pionowej; mogą to być drobnoziarniste zaprawy cementowe) lub masy KMB (służące do wykonywania izolacji grubowarstwowych).
  • W przypadku, gdy potrzebne jest zabezpieczenie przed wodą naporową, stosuje się ciężką izolację przeciwwodną. Ciężka izolacja musi odznaczać się nie tylko maksymalną szczelnością, ale także dużą wytrzymałością mechaniczną. Ciężka izolacja najczęściej wykonywana jest z papy termozgrzewalnej, masy KMB, szlamu cementowego lub folii samoprzylepnej.

Izolacja pozioma fundamentów

Izolację poziomą stosuje się w celu zabezpieczenia parteru budynku na wypadek zawilgocenia fundamentów. Jej zadaniem jest zabezpieczanie ścian przed kapilarnym podciąganiem wilgoci z gruntu. Izolacja pozioma układana jest w dwóch miejscach, które obejmują ścianę fundamentową i ławę oraz w miejscu styku ściany fundamentowej i ścian zewnętrznych (i powinna być położona od 15 do 30 cm ponad wysokością gruntu). Izolacja ta musi być połączona z izolacją podłogi na gruncie nawet wtedy, gdy obie izolacje nie będą wypadać na jednym poziomie. Należy pamiętać, aby nie kłaść izolacji poziomej poniżej poziomu hydroizolacji podłogi.

Ocieplanie fundamentów pianką PUR – zalety

Jedną z najszybszych metod ocieplenia fundamentów jest pokrycie ich pianką poliuretanową nakładaną techniką natryskową. Zastosowanie izolacji pianką PUR przynosi więcej korzyści niż zastosowanie tradycyjnych materiałów izolacyjnych:
  • Ocieplanie fundamentów pianką PUR znacznie zmniejsza problem przemarzania.
  • Pianka PUR jest odporna na uszkodzenia mechaniczne – nawet po latach nie odpada od ścian.
  • Piankę cechuje nasiąkliwość na poziomie 2%, co oznacza, że nie nasiąka wodą i nie traci właściwości termoizolacyjnych w wilgotnym otoczeniu.
  • Brak mostków termicznych – nałożona pianka PUR znacznie zwiększa swoją objętość, przez co ryzyko powstania luki (mostka termicznego) jest zniwelowane do zera.
  • Koszt naniesienia izolacji termicznej pianką PUR zaczyna się od ok. 11 zł/m2/1 cm grubości.

Długotrwałe zawilgocenie ścian fundamentowych – skutki

Największym wrogiem fundamentów jest wilgoć. Jeśli ściany fundamentowe nie są w żaden sposób zabezpieczone, z gruntu przenika do nich wilgoć, a nawet woda, powodując stałe zawilgocenie. Zawilgocone ściany zewnętrzne charakteryzują się ograniczoną izolacyjnością termiczną, co oznacza, że mury będą szybciej się wychładzać, co bezpośrednio przekłada się na zwiększone zapotrzebowanie na energię cieplną i zwiększone rachunki. Do tego mokre fundamenty ulegają korozji i szybko niszczeją, przepuszczając wilgoć na wyższe kondygnacje, co może skutkować łuszczeniem się farby oraz pojawieniem się pleśni i grzybów. Dobrze wykonana izolacja fundamentu chroni mury przed przenikaniem wilgoci i przenoszeniem jej w górę na ściany domu.

Ocieplenie fundamentów w starym domu – jak to zrobić?

Brak odpowiedniej izolacji fundamentów w starym domu może być przyczyną długotrwałego zawilgocenia ścian, powstawania pleśni i grzybów. Ocieplanie starych fundamentów należy rozpocząć od dokładnego osuszenia murów i usunięcia wszystkich grzybów i pleśni. Pierwszym krokiem powinno być odsłonięcie fundamentów, ale należy pamiętać, aby robić to etapowo, ściana po ścianie. Odkop powinien mieć głębokość 1 metra poniżej poziomu gruntu, a długość odsłoniętej partii fundamentów powinna wynosić maksymalnie 2 metry. Po odsłonięciu fundamentu można rozpocząć oczyszczanie i osuszanie muru. Kolejnym etapem będzie izolacja pionowa fundamentów. Ważne, aby dostosować materiał do hydroizolacji do specyfiki budynku i warunków gruntowych. Warto także w tym samym czasie wykonać ocieplenia fundamentów, które wyeliminują powstawanie mostków termicznych. Na koniec należy zakopać ściany fundamentowe, lecz ostrożnie, tak aby nie naruszyć powłoki izolacyjnej. W celu ochrony izolacji pionowej można wykorzystać folię kubełkową dla zabezpieczenia muru przed uszkodzeniami podczas zasypywania gruntu. Szerokość folii należy dostosować do wymiarów muru fundamentowego.

Czy izolacja fundamentów się opłaca? – podsumowanie

Jeśli chodzi o kwestie finansowe wykonania izolacji, koszt uzależniony jest od rozmiarów i konstrukcji budynku oraz od stopnia zawilgocenia. Jedno jest pewne – ocieplanie fundamentów zdecydowanie się opłaca. Bardzo szybko zwrócą się wszystkie wydatki poniesione na taką inwestycję. Korzyści wynikające z ocieplania fundamentów to mniejsze straty energii oraz wyższy komfort termiczny. Zabezpieczone fundamenty domu wpływają na poprawę struktury i wytrzymałości całego budynku oraz chronią jego posadę przed szkodliwym działaniem wilgoci.