Izolacje Kraków

Jaka grubość pianki PUR na poddasze?

W tym materiale omówimy jaką grubość pianki PUR należy zastosować, wykonując termoizolację poddasza. Jednak zanim przejdziemy do ocieplania poddasza, warto dowiedzieć się, co oznaczają poszczególne parametry materiałów budowlanych.

Co to jest współczynnik lambda?

Parametr ten jest zazwyczaj oznaczany przez literę U. Współczynnik oznacza, ile watów energii jest tracone, kiedy różnica temperatury po obu stronach przegrody wynosi 1 Kelwin. Zatem materiały o mniejszym współczynniku lambda, pozwalają na wykonanie cieńszej warstwy izolacji.

Jaki jest współczynnik lambda (λ) dla popularnych materiałów termoizolacyjnych?

Różne materiały termoizolacyjne charakteryzują się różnym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Przewodność cieplna materiału jest miarą jego zdolności do przewodzenia ciepła. Zatem im mniejszy współczynnik lambda, tym materiał jest lepszym izolatorem. Dla materiałów o niskiej przewodności cieplnej wymiana ciepła zachodzi wolniej niż w przypadku materiałów o wysokiej przewodności cieplnej. Przykładowo, metale mają bardzo wysoki współczynnik przewodności cieplnej, więc bardzo dobrze radzą sobie z przekazywaniem ciepła. Odwrotnie jest w przypadku materiałów termoizolacyjnych takich jak wełna mineralna, styropian, czy pianka poliuretanowa. Odwrotnością przewodności cieplnej jest opór cieplny i opisuje on stosunek grubości materiału izolacyjnego do współczynnika lambda. Zwiększając grubość izolacji, zwiększamy jednocześnie wartość oporu cieplnego. Im większy opór cieplny materiału termoizolacyjnego, tym cieńsza warstwa wystarczy do skutecznej izolacji. Poniżej znajduje się tabela z przybliżonymi wartościami współczynników przenikalności cieplnej lambda (λ). Podane wartości dotyczą temperatury otoczenia równej 20°C oraz wilgotności względnej na poziomie 50%.
Materiał Przewodność cieplna (W/(m*K))
cegła 0,80
drewno 0,20
wełna szklana 0,030–0,042
wełna mineralna 0,035–0,045
celuloza 0,039
styropian 0,036
polistyren ekstrudowany 0,035
pianka poliuretanowa bez osłony 0,035
pianka poliuretanowa w szczelnej osłonie 0,025
powietrze (nieruchome) 0,025
aerożel 0,017

Od czego zależy grubość izolacji dachu?

Z tabeli zamieszczonej powyżej oraz z właściwości materiałów termoizolacyjnych wynika, że pianka poliuretanowa jest jednym z najlepszych powszechnie stosowanych materiałów izolacyjnych. Według aktualnie obowiązujących przepisów maksymalny współczynnik przewodności cieplnej dla połaci dachowej powinien być mniejszy niż 0,20 W/(m²*K).

Jak obliczyć współczynnik przenikania ciepła?

Aby obliczyć grubość izolacji wykonanej z pianki poliuretanowej, należy skorzystać ze wzoru na obliczanie współczynnika przenikania ciepła: U = 1/R [W/(m²×K)]

Jakie wartości są potrzebne do obliczenia współczynnika przenikania ciepła?

 • wartości współczynników lambda (λ) wszystkich użytych materiałów izolacyjnych zastosowanych w przegrodzie wyrażone w W/m²×K,
 • grubości wyrażone w centymetrach wszystkich materiałów izolacyjnych użytych w przegrodzie,
 • wartość oporu cieplnego danej warstwy na wewnętrznej (Rsi) i zewnętrznej (Rse) powierzchni dla poziomego przepływu ciepła:
  • Rsi (współczynnik przejmowania ciepła od strony zewnętrznej), który wynosi 0,13 m²×K/W,
  • Rse (współczynnik przejmowania ciepła od strony wewnętrznej), który wynosi 0,4 m²×K/W.

Jaka grubość pianki PUR powinna wystarczyć do spełnienia norm – instrukcja krok po kroku

Krok 1

W pierwszym kroku należy obliczyć wartości oporu cieplnego dla poszczególnych warstw. R1 = d11, R2 = d22, …, Rn = dnn, gdzie d to grubość danej warstwy wyrażona w centymetrach.

Krok 2

W kolejnym kroku trzeba obliczyć całkowity opór cieplny przegrody. Aby uzyskać tę wartość, należy zsumować wszystkie wartości oporu cieplnego dla każdej warstwy. Rcałkowite = Rsi + R1 + R2 + … + Rse [m²×K/W]

Krok 3

W ostatnim kroku należy skorzystać ze wzoru U = 1 / R [m²×K/W]. Współczynnik przenikania ciepła U to tak naprawdę odwrotność oporu cieplnego. Manipulując odpowiednio grubością warstwy pianki poliuretanowej, jesteśmy w stanie wyliczyć współczynnik U.

Piana zamkniętokomórkowa i piana otwartokomórkowa – jakie są różnice?

Grubość nałożonej pianki to tylko jeden z parametrów. Warto także znać podstawowe różnice pomiędzy pianką poliuretanową otwartokomórkową a wersją zamkniętokomórkową. Oto najważniejsze różnice:
 • gęstość – pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa jest zdecydowanie gęstsza i twardsza. Gęstość pianki zamkniętokomórkowej znajduje się w przedziale 30-60 kg na metr sześcienny;
 • struktura komórek – w przypadku pianki otwartokomórkowej struktura komórki jest otwarta, czyli zawiera w sobie pęcherzyk powietrza. Pianki otwartokomórkowe mają swoje zastosowanie wewnątrz budynków a pianki zamkniętokomórkowe za zewnątrz, dzięki temu, że w 90% są zamknięte. Pianka poliuretanowa zamkniętokomórkowa posiada zwiększoną odporność na wilgoć.
 • różnica w objętości po rozprężeniu – pianka poliuretanowa o otwartej strukturze rozpręża się w większym stopniu niż wersja zamkniętokomórkowa;
 • różny koszt materiałów – wersja zamkniętokomórkowa jest droższa ze względu na swoje właściwości.

Piana jednoskładnikowa i piana dwuskładnikowa – jakie są różnice?

Piana natryskowa dwuskładnikowa charakteryzuje się tym, że twardnieje w wyniku reakcji chemicznej pomiędzy dwoma składnikami (poliol i izocyjanian). Produkty jednoskładnikowe reagują z powietrzem o wilgotności przynajmniej 35%. Produkty dwuskładnikowe dzięki temu, że nie potrzebują powietrza, żeby zwiększyć swoją objętość, są stosowane wszędzie tam, gdzie występuje suche powietrze lub występują trudne warunki.

Ile waży izolacja z pianki poliuretanowej? Czy nie obciąży zbytnio dachu?

Dla pianki poliuretanowej zamkniętokomórkowej gęstość pozorna w gotowym produkcie to jakieś 33-37 kg/m³. W przypadku wersji otwartokomórkowej ten parametr znajduje się zazwyczaj w przedziale 7-14 kg/m³. Izolacja otwartokomórkowa stosowana wewnątrz budynków jest zdecydowanie lżejsza niż wełna mineralna, dzięki czemu w niewielkim stopniu obciąża konstrukcję dachu.

Efektywność ocieplania poddasza za pomocą pianki poliuretanowej

Mówiąc kolokwialnie im większa grubość pianki PUR, tym lepsze będą właściwości termoizolacyjne. Wybierając piankę o niższym współczynniku przenikalności cieplnej, możemy zdecydować się na natrysk cieńszej warstwy, która będzie tak samo efektywna, jak grubsza warstwa, ale o większym współczynniku lambda. Przed ociepleniem poddasza warto dokładnie zbadać pomieszczenie, aby dobrać odpowiednią grubość warstwy, która zapewni komfort cieplny.