Blog Details

Home

.

Blog Details

Jak uzyskać dofinansowanie na termomodernizację domu w 2024 roku?

W 2024 roku możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację domu są różnorodne i dostosowane do potrzeb właścicieli różnych typów nieruchomości. W Polsce istnieje kilka kluczowych programów, które mogą pomóc w finansowaniu takich inwestycji. Zobacz, ile możesz zyskać i do jakich programów warto złożyć wniosek. Jakie programy oferują dofinansowanie na termomodernizację domu w 2024 roku? Program Czyste…

|

|

W 2024 roku możliwości uzyskania dofinansowania na termomodernizację domu są różnorodne i dostosowane do potrzeb właścicieli różnych typów nieruchomości. W Polsce istnieje kilka kluczowych programów, które mogą pomóc w finansowaniu takich inwestycji. Zobacz, ile możesz zyskać i do jakich programów warto złożyć wniosek.

Jakie programy oferują dofinansowanie na termomodernizację domu w 2024 roku?

Program Czyste Powietrze to główny mechanizm wsparcia, oferujący dofinansowania na wymianę źródeł ciepła, montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych, a także na ocieplenie budynków. 

W ramach programu, w zależności od dochodów, można otrzymać dofinansowanie od 40% do 100% kosztów kwalifikowalnych, z maksymalnym wsparciem sięgającym nawet 136 200 zł przy kompleksowej modernizacji energetycznej​.

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od podatku dochodowego wydatków poniesionych na termomodernizację, z maksymalnym limitem do 53 tys. zł dla pojedynczej osoby, czy do 106 tys. zł dla małżeństw​.

Najważniejsze informacje o programach z dofinansowaniem do termomodernizacji domu

ProgramOdbiorcyZakres wsparciaMaksymalna wysokość dofinansowania
Czyste PowietrzeWłaściciele i współwłaściciele jednorodzinnych domów mieszkalnychTermomodernizacja budynków, wymiana starych źródeł ciepłaDo 136 200 zł dotacji
Program TERMOWspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, towarzystwa budownictwa społeczne, osoby prawne26% kosztów termomodernizacji, 31% kosztów w połączeniu z OZEBrak konkretnej maksymalnej kwoty
Stop SmogGminy, mieszkańcy gmin w obszarach objętych uchwałą antysmogowąWymiana źródeł ciepła, termomodernizacja, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowejBrak konkretnej maksymalnej kwoty

Gdzie i jak złożyć wniosek o dofinansowanie do termomodernizacji budynku?

Wnioski o dofinansowanie zazwyczaj składa się w lokalnym urzędzie gminy lub odpowiednim Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. 

Procedura aplikacyjna wymaga przede wszystkim zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji projektowej oraz umów z wykonawcami. Program Czyste Powietrze oferuje także prefinansowanie, gdzie środki mogą być wypłacone jeszcze przed rozpoczęciem prac.

Jakie są warunki uzyskania maksymalnego dofinansowania?

Maksymalna wysokość dofinansowania zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym oraz od zakresu i rodzaju przeprowadzanych prac. 

Im niższy dochód i bardziej kompleksowa modernizacja (w tym wymiana systemu grzewczego na bardziej ekologiczne źródła ciepła oraz instalacja systemów odnawialnych źródeł energii), tym wyższe wsparcie. 

Dodatkowo, za wykonanie audytu energetycznego przysługuje bonus w wysokości 1200 zł​.

Jakie inne opcje wsparcia są dostępne w Polsce?

Istnieją także lokalne programy, takie jak Program Stop Smog dla gmin z obszarów objętych uchwałą antysmogową, oferujące dofinansowania na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła czy na podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej​.

Warto na bieżąco monitorować dostępne programy i zmiany w przepisach, ponieważ poziomy dofinansowania i warunki kwalifikacyjne mogą ulec zmianie, a także pojawiają się nowe możliwości wsparcia dla właścicieli domów pragnących poprawić efektywność energetyczną swoich nieruchomości.